Uppfödning av kalkon & mjölkproduktion

Uppfödning av frigående kalkoner

På gården i Stallberg föder vi upp kalkon. Vi har småskalig uppfödning av frigående kalkoner. Stallbergs kalkon är en familjeägd gård sedan flera generationer tillbaka. Vi värnar om god hantering av djuren och lägger stor vikt vid att djuren mår väl.

Mjölkproduktion i Kvibille

På gården bedriver vi även mjölkproduktion, uppfödning av slaktdjur och ungdjur.

Vill du veta mer om gården och vår verksamhet?

Kontakta Inga: 0703- 19 06 96