Bilder på utförda gräv- och schaktarbeten

Här ser ni exempel på några gräv- och schaktarbeten som vi utfört. Vi åtar oss uppdrag runt om i hela Halland, Skåne och Småland.