Schakt och transport i Halmstad, Halland

Schakt & Transport i Stallberg AB har både privatpersoner och företag som kunder. Vi åtar oss totalentreprenader av alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Vid större uppdrag har vi ett gott samarbete med andra entreprenörer, som vi sköter samordningen med.

Exempel på tjänster vi utför:

Schaktarbeten

Bygge av vägar (även skogsvägar), schaktning för husgrunder, VA-arbeten, rör- och kabelschakter, dikesrensning, uppgrävning av husgrunder för dränering och fuktisolering – och mycket annat.

Finplanering / trädgårdsanläggning

Vi utför finplaneringsarbeten i villaträdgårdar och på andra grönytor – gräsetablering, plattsättning, uppförande av stödmurar m.m.

Transport

Vi har ett nära samarbete med Gunnar Svenssons Åkeri och ordnar transport av grus, matjord, bergmaterial, jordbruksprodukter m.m.