Ditt anläggningsföretag i Halland!

Schakt & Transport i Stallberg startades i mitten av 1970-talet och 1992 ombildades företaget till aktiebolag.

Bolaget ägs och drivs av de sex syskonen Svensson:

Gunnar, Kurt, Inga, Yngve, Lilian och Lars.

Antalet anställda i bolaget är omkring fem, men växlar något beroende på säsong och arbetsbelastning.

Schakt & Transport i Stallberg AB har genom åren fått många nöjda kunder, både privatpersoner och företag. Vi utför alltid våra arbeten med stor noggrannhet och effektivitet.

Några av våra större kunder är:

Halmstad kommun, Vägverket, NCC, Skanska, Peab och Jonab Mark & Anläggning.

Kontakta oss gärna för referenser!

I företaget finns kompetenserna:

  • Arbete på väg
  • ADR / Farligt gods
  • Trafiksäkerhet och miljö

Vi är medlemmar i:

  • Transportcentralen i Halmstad
  • Maskinentreprenörerna (ME)